wz

 

 Hlavné menu - Main menu

e-mail: klimek@bardejov.sk

Dátum - Date

Aktualizácia - Up-dating

ľudí / rodiny
The people / The family

Stručný popis -  Short description

 

 

 

03.02.2013

3 094 / 1 016

Doplnené a aktualizované rody Klimek a Polčan

15.09.2012

3 081 / 1 013

Doplnený a aktualizovaný rodokmeň Sokol, Vasiľ, Dudinsky a Hudec

30.04.2012

3 052 / 1 004

Doplnený rodokmeň rodu SOKOL od roku 1768.

05.03.2012

3 043 / 999

Aktualizované databázy a rodokmeňov na titulnej strane.

15.11.2011

2 977 / 975

Doplnený rodokmeň rodu ROTH aj o vetvu Schrenk z Giraltoviec. Aktualizovaný rodokmeň rodu KURUC.

31.07.2011

2 915 / 957

Zaktualizovaný rodokmene Lakata, najmladší potomkovia.

09.03.2011

2 850 / 947

Zaktualizované rodokmene na titulnej stránke. Doplnený rozrod Klimek - Gluvňa. Zaktualizovanie rodostromov: Juraja Klimeka 1760; Krystiana Klimeka 1810; Adama Klimek 1790 a Jána Klimeka 1780.

06.07.2010

2 663 / 887

Vytvorené jazykové mutácie webu. Zaktualizované rodokmene na titulnej stránke aj s pridaním fotografií. Zaktualizovaný program Ancestry s kompletným rodokmeňom.

21.02.2010

2 620 / 875

Zaktualizované zozbierané údaje za uplynulý rok. Z celkového množstva vyberám, aktualizáciu rodov Klimek, Dudinský, Lakata, Roth, Jacenko, Weissman a ...

27.02.2009

2 336 / 775

Doplnené nové okno "Family tree KLIMEK" - kde som zverejnil 5 samostatných rodokmeňov Kimek (zaznačené odkiaľ pochádza rodokmeň a kam emigrovali, počet generácií a počet osôb v ňom).

26.02.2009

2 336 / 775

Doplnený "Surname KLIMEK" - pôvod priezviska KLIMEK.

15.02.2009

2 336 / 775

Aktualizvaná titulná strana a všetky rodostromy na nej.

25.01.2009

2 297 / 765

Napojená anglická rodina HAYDON k rodokmeňu Lakata. Aktualizovaný kompletný rodokmeň bez fotografií v programe Ancestry a Abecedný zoznam priezvisk k tomuto dátumu

24.01.2009

2 124 / 675

Aktualizované viaceré údaje a doplnený rodokmeň Martka Thomasa Lakatu r.1970 v Los Angeles - California. Kompletná aktualizácia rodostromu na titulnej strane Lakata od roku 1826 - 330 osôb.

12.04.2008

2 084 / 659

Doplnený rodokmeň Gojdič a to: o Máriu Gojdičovú r.1904. Aktualizované viaceré údaje v celkovej genealógii.

17.12.2007

2 082 / 658

Aktualizovaná rodina Petra Lakatu r. 1932 a Františka Lakatu r. 1951.

21.09.2007

2 078 / 658

Aktualizovaná rodina Doroty KLIMEKOVEJ r. 1929 až po pravnúčatá. Doplnených 27 nových fotografií.

13.09.2007

2 067 / 655

Aktualizované rody KLIMEKPangrác. Doplnených 38 nových fotografií.

11.09.2007

2 047 / 650

Po viacerých konzultáciách program upravený tak, že u žijúcich osôb v rodokmeni je uvedený iba rok narodenia.

16.08.2007

2 047 / 650

Aktualizované  rodostromy - rozrody na titulnej strane KLIMEK - od roku 1170 - 131 osôb, Lakata - od roku 1826 - 307 osôb v rodostrome.

07.08.2007

2 047 / 650

Aktualizované a doplnené rodiny rodu LAKATA, potomkovia Jána r. 1826 a jeho syna Ján r.1856 a ich potomkov.

03.08.2007

1763 / 559

Pridaný najmladší člen rodu KLIMEK, syn Milana Klimeka - Milan nar.21.06.2007, zároveň pridaná aj fotogravia.

24.04.2007

1762 / 559

Aktualizované všetky rodostromy - rozrody na titulnej strane k dátumu 24.04.2007 (KLIMEK, Pangrác, Dudinsky, Sokol, Lakata, Glinsky, Roth a Leňko).

23.04.2007

1762 / 559

Aktualizované a doplnené údaje z Archívu z Nižnej Šebastovej, rody KLIMEK, Pangrác z matrík narodení, krstu, sobáša a zomrelých z rokov 1876 až 1888.

18.04.2007

1743 / 550

Aktualizované rodiny Jozefa Lakatu r.1906manž. Márie Ducarovej, Heleny Lakatovej r.1935 a man. Michala Kimáka, Jána Lakatu r.1937 a man. Alžbaty Patrigáčovej, Jozefa Lakatu r.1940 a man. Reginy Kovaľovej, Vasiľa Lakatu r.1944 a man. Anny Bačovej a Františka Lakatu r. 1951 a man. Nataši Kováčovej.

16.04.2007

1687 / 534

Pridaných 12 nových fotografií k rodine Adama Klimeka a Anny Hrivňákovej z Mokroluhu, ich detí a vnúčat. A ďalšie fotografie k rodine  Štefana Dudinského, rod. 1918. Aktualizovaný program v Jave a druhý odkaz na program Rodokmeň.

21.03.2007

1687 / 534

Aktualizované údaje o rodine Stankovcov z Lubeníku, Klementovcov z Revúckej Lehoty, rod. Ondreja Klimeka z Mokroluhu č. 10, rod. Ondreja Šimu, rod. Halžovcov, rod. Vladimíra Benku a Milana Evina z Mokroluhu č. 194. A k nim pridaných 24 nových fotografií.

12.03.2007

1687 / 534

Aktualizované všetky rodostromy - rozrody na titulnej strane k dátumu 09.03.2007. Dopracované údaje o rodoch Klimek z Mokroluhu. 

09.03.2007

1682 / 533

Pridaných 24 nových fotografií, v Jave. Vytvorený druhý odkaz na rodokmeň, ktorý bude súčasne aktualizovaný s Javou so všetkými novými osobami, ale bez fotografií. Prvý odkaz je aktualizovaný k 23.01.2007 s fotografiami, je podstatne ťažšie ho aktualizovať.

05.03.2007

1682 / 533 

Aktualizácia rodového stromu potomkovia - rozrod rodu KLIMEK na úvodnej strane. Pridané nové osoby potomkovia Jozefa Klimeka r.1952 a Anny Foľtovej r. 1955, ich detí a vnúčat (Bardejov, Mokroluh). 

19.02.2007

1675 / 530

Aktualizácia rodového stromu (predkovia) Michaely Klimekovej na úvodnej strane. Pridané fotografie dvojčiat Martina a Tomáša Martičekových nar. 25.05.2006

30.01.2007

1675 / 530

Pridaná nová verzia zobrazenia získaných genealogických dát prostredníctvom programu Ancestry - Rodokmeň 1.0.20.. Aktualizovaný abecedný menný zoznam osôb k 30.01.2007. Doplnená rodina Anna Foľtovej r. 1952 a Andreja Sobeka r. 1947 z Rychvaldu, ich detí a vnúčat (Rešov, Bardejovská Nová Ves)

23.01.2007

1665 / 527

Doplnená rodina Jána Macka r.1942 a Márie Klecovej r.1945 zo Stropkova, ich detí a vnúčat (Svidník, California /USA).

09.01.2007

1540 / 520

Aktualizované a doplnené údaje z Štátneho archívu v Nižnej Šebastovej - z matrík narodených, krstených, sobášnych a zomrelých z obdobia rokov 1851-1875.

01.01.2007

1486 / 504

Pre ľahšiu orientáciu v aktualizáciách, doplnený tento blok „Naposledy doplnené ... Archív doplnení“

Hlavné menu - Main menu

 

e-mail: klimek@bardejov.sk