wz

Srdečne Vás vítam,
    práve ste sa dostali na osobnú stránku Milana Klimeka. Všetkých Vás pozdravujem a dúfam, že nezostanete len na tejto úvodnej stránke. Môžete nahliadnuť na niekoľko pamätných fotografií a faktov, ale najdôležitejšie je pre mňa prezentácia rodokmeňa KLIMEK z Mokroluhu okres Bardejov, Slovenská republika. Pomocou tejto stránky verím, že získam nové informácie o svojom rode. Pokiaľ objavíte nesprávne údaje, alebo ste schopný poskytnúť niektoré chýbajúce informácie, dajte my prosím vedieť, prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Pozrite sa taktiež na odkazy, po ktorích surfujem, možno sa Vám budú niekedy hodiť.
    Zaujímam sa o pôvode priezviska KLIMEK a zháňam informácie súvisiace s našim rodokmeňom. Doteraz máme zostavený rodokmeň našej vetvy z 9 pokolení (viac ako 3 043 osôb a 999 rodín), od roku 1760. Doterajšie moje vedomosti, fakty, fotografie sú zčasti sprístupnené po kliknutí na ikonu maličkého stromčeka na tejto stránke. Zaujímam sa aj o rody PANGRÁC, DUDINSKÝ, SOKOL, LAKATA, ROTH, GLINSKÝ, LENKO, ... .
    ---English---     I´m interested about informations of surname KLIMEK and about informations beeing connected with our family tree. Till now we made up family tree of our branch from 9 generations (more than 3 043 people a 999 family), form of the year 1760. Our knowledges, fakts, fotos are partly accessible after marking icon of tree on this page. Likewise, I´m interested about surnames of PANGRÁC, DUDINSKÝ, SOKOL, LAKATA, ROTH, GLINSKÝ, LENKO, ... .
Rodokmeň Rodu K L I M E K Rodokmen aktualizovaný
                 08.07.2010 Ancestry -
                  tvorba rodokmenu
Klimekovci cca
            1965Klimekovci -
            stretnutie v lete cca 1980 webmaster
            Milan Klimek s rodinkouERB-coat-of-DUDINSKY x 2biskup Pavol
            Peter Gojdic 1888-1960Pangrácovi s
            Evanjelickým farátom cca 1960
Fotogaléria z genealógickeho výskumu rodu K L I M E K
KLIMEK - rozrod od roku 1760 +
                  foto_31.08.2011 KLIMEK - rozrod od roku 1760 + foto_18.03.2012 predkovia KLIMEK Milan 2007 (
                  Pangrác, Dudinský, Sokol, Lakata,
                  Roth, Lenko,
                  Glinský)+foto-31.08.2011 predkovia KLIMEK Milan 2007 (Pangrác, Dudinský, Sokol, Lakata, Roth, Lenko, Glinský) +foto_31.08.2011
KLIMEK - rozrod od 1770 roku
                  (164 ludi)_29.02.2012KLIMEK - rozrod od roku 1760 (187 ludi)_03.02.2013 DUDINSKY - rozrod od roku 1700
                  (168 ludi) 1700_29.02.2012 DUDINSKY - rozrod od roku 1700 (168 ludi) 1700_29.02.2012 PANGRAC - rozrod od roku 1892
                  (185 ludi)_29.02.2012PANGRAC- rozrod od roku 1892 (185 ludi)_29.02.2012 SOKOL - rozrod od roku 1768 (86
                  ludi)_29.02.2012 SOKOL - rozrod od roku 1768 (86 ludi)_30.04.2012
LAKATA - rozrod od 1826 roku
                  (330 ludi)_05.03.2012 LAKATA - rozrod od 1826 roku (334 ludi)_05.03.2012 GLINSKY - rozrod od 1870 roku
                  (55 ludi)_05.03.2012 GLINSKY - rozrod od 1870 roku (55 ludi)_05.03.2012 ROTH - rozrod od 1882 roku (70
                  ludi)_05.03.2012 ROTH - rozrod od 1882 roku (109 ludi)_05.03.2012 LENKO - rozrod od 1880 roku (54
                  ludi)_05.03.2012 LENKO - rozrod od 1880 roku (54 ludi)_05.03.2012
Abecedný zoznam všetkých priezvísk s početným zastúpením v databáze
Naposledy doplnené ... Archív doplnení

♥♥♥ Genealógia, alebo rady pre Tých, ktorí chcú vypracovať rodokmeň sami ♥♥♥


Stránka sprístupnená 1/2005. Aktualizovaná 03.04.2018. Webmaster: Fofak
... WEB LINK: Genealógia & famili tree; Slovakian and Czech search engies, directories ... www.staping.kvalitne.cz